Ind imellem, kan livet være svært – det kender alle mennesker til.        Men med de rigtige redskaber, kan du skabe din egen livskvalitet!

Terapi har til hensigt at hjælpe dig med at opnå bedre balance og større livskvalitet, præcis efter dine ønsker. Du vil få øget livskvaliteten, ved at få større indsigt og forståelse for dine tanker, adfærd, følelser og handlinger, og dernæst udvikle dine egne kompetencer til at tage styring. Dermed, bliver du i stand til at slippe uhensigtsmæssige handlemønstre, der ikke længere er gavnlige for dig.
Årsagen til at søge en terapeut og hjælp er vidt forskellig, det kan være grundet en akut krise eller blot et ønske om at udvikle sig, enten professionelt eller personligt. Det gode er, at man behøver hverken en henvisning eller en diagnose for at få hjælp.

Sessionerne vil tage udgangspunkt i hvad du har brug for, og hvilke ønsker og mål du har. Er du i tvivl om hvad du har brug for, andet end bare at få det bedre, så kan du benytte sessionerne til at blive skarpere på hvad dine behov er. Det er dig og din udvikling, der er i fokus.
For at støtte dig bedst muligt, bruger jeg en bred vifte af terapeutiske metoder og teknikker, og der vil foreligge statussamtaler undervejs for at sikre udvikling og fremadrettet fokus.

I et forløb får du overblik over din situation, og indsigt i hvilke forhold der er medvirkende til, at du har de udfordringer i livet, som du nu har. En øget indsigt i de mekanismer der kommer i spil mellem dig og dine omgivelser, vil give dig en langt større selvforståelse, og dermed nye handlemuligheder.
Du vil dermed opnå at blive emotionelt intelligent og få mulighed for at kunne tage styring over dit eget liv og give dig selv den livskvalitet du ønsker.

Når dit liv af forskellige grunde ikke er i balance, kan du bl.a. opleve at du i din hverdag:

 • Føler dig stresset, presset og træt
 • Har en indre uro
 • Har lavt selvværd
 • Har lav selvtillid og præstationsangst
 • Skændes med andre, og har svært ved at styre din vrede
 • Har mistet din sexlyst
 • Er jaloux
 • Spekulerer og bekymrer dig for meget
 • Føler dig ensom og isoleret
 • Græder ofte, og kan ikke blive rigtigt glad
Igennem forløbet, vil du arbejde med afsæt i årsagen til dine problemer så du kan:
 • Opnå et styrket selvværd
 • Finde ro og hvile i dig selv
 • Kende dine behov
 • Kende dine grænser – og sætte dem!
 • Kontrollere din vrede
 • Blive klar over hvad du vil
 • Være autentisk og vise hvem du er, og turde stå frem
 • Føle livsglæde
 • Føle selvtillid